Хичээлийн Жилийн Хуанли

2020 - 2021

PDF Хэлбэрээр Татах

9 ДҮГЭЭР САР 2020

Explanation

 • 1 - 4 August 1st Sekolah Examination
 • 7 - 12 August Study tour to Taman Sari, Yogyakarta, Indonesia
 • 15 - 16 August National Education Day
 • 18 - 20 August OSIS Activity
 • 21 - 31 August Semester Break

10 ДУГААР САР 2020

Explanation

 • 1 - 4 August 1st Sekolah Examination
 • 7 - 12 August Study tour to Taman Sari, Yogyakarta, Indonesia
 • 15 - 16 August National Education Day
 • 18 - 20 August OSIS Activity
 • 21 - 31 August Semester Break

11 ДҮГЭЭР САР 2020

 • 1 - 4 August 1st Sekolah Examination
 • 7 - 12 August Study tour to Taman Sari, Yogyakarta, Indonesia
 • 15 - 16 August National Education Day
 • 18 - 20 August OSIS Activity
 • 21 - 31 August Semester Break
Download as PDF